Odaberite svoj jezik

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), OPG Visintin Marijan iz Umaga, Vižintini 25, OIB 31182121183 (u daljnjem tekstu: VINA VISINTIN) u svom radu obvezuje se postupati u skladu sa navedenom Uredbom, poštivanjem zaštite osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju. Isti će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem ove mrežne stranice, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način.

Naprijed navedene podatke koristimo u svrhu odgovora na upit korisnika ili za dostavu tražene informacije, za odgovaranje na zahtjeve korisnika, za sakupljanje statističkih podataka te se u druge svrhe neće koristiti.

VINA VISINTIN se obvezuje da neće učiniti ni na bilo koji način dostupnima posjetiteljeve osobne podatke trećima, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati.

Mrežna stranica VINA VISINTIN koristi se kolačićima (cookies), kako bi se ista prilagodila potrebama posjetitelja. Ako korisnik nije suglasan s upotrebom kolačića, može ih lako izbrisati ili spriječiti na svojem računalu/tabletu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristi. Više informacija o upravljanju kolačićima moguće je potražiti na stranicama korištenog preglednika.

Zadržavamo pravo da možemo u svako doba, bez prethodne obavijesti, izmijeniti i/ili dopuniti Izjavu o zaštiti privatnosti. Promijenjena Izjava o zaštiti privatnosti postaje važeća objavom na ovim mrežnim stranicama.

Vini Visintin
OPG Marijan Visintin

+385 (0)91 520 3760

Vižintini 25,
52470 Umag,
Istra, Croatia